Zaslužni član prof. dr. Rihard Karba

Na volilnem občnem zboru v novembru 2010 je bil prof. Rihard Karba imenovan za zaslužnega člana Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje.

ric-1

Utemeljitev

Prof. dr. Rihard Karba je spoznaval področje modeliranja in simulacije neposredno pod mentorstvom prof. dr. Franceta Bremšaka na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Že od sedemdesetih let je pri svojem delu uporabljal analogni računalnik EAI 580 pa tudi nekatera digitalna simulacijska orodja. Zlasti so odmevni rezultati simulacijskih študij na področju farmakokinetike, kjer je s sodelavci Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani sodeloval v številnih projektih in dosegel odmevne mednarodne objave. Po njegovi zaslugi je Fakulteta za elektrotehniko v osemdesetih letih pridobila tudi analogni računalnik EAI 2000.
Prof. Karba je bil eden od najzaslužnejših članov pri ustanovitvi Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje SLOSIM leta 1994 in pri včlanitvi društva SLOSIM v evropsko združenje EUROSIM. Od začetka je deloval v UO, v zadnjih dveh mandatih 2002-2010 pa je bil predsednik društva. Ob tem je bil več let tudi predstavnik društva SLOSIM v odboru EUROSIM in član uredniškega odbora revije/časopisa Simulation News Europe.
V času predsedovanja prof. Karbe  je društvo priredilo številne zanimive dogodke, sodelovalo pri pripravi mnogih konferenc, leta 2007 pa organiziralo najpomembnejši in najodmevnejši dogodek – 6. kongres EUROSIM v Ljubljani.  S 450 udeleženci  je bil to doslej največji in najuspešnejši kongres EUROSIM, največji tovrstni dogodek v zgodovini Slovenije in eden največjih simulacijskih dogodkov v Evropi nasploh. Pri tem je bil prof. Karba nosilec številnih aktivnosti: eden najaktivnejših članov organizacijskega odbora,  predsednik mednarodnega programskega odbora in sourednik posebne številke EUROSIM-ove revije  Simulation Modelling Practice and Theory z izbranimi in razširjenimi najboljšimi prispevki.
Zaradi omenjenih prispevkov člani upravnega odbora predlagajo, da skupščina imenuje prof. dr. Riharda Karbo za zaslužnega člana Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje.

Upravni odbor

Ob imenovanju smo prof. dr. Rihardu Karbi podelili posebej za SLOSIM-ova priznanja oblikovano skulpturo.

ric-2