Terminološki slovar avtomatike

Člani društva so sodelovali pri pripravi Terminološkega slovarja avtomatike. Predstavitev je bila 18. 2. 2015 v Veliki dvorani SAZU.


Terminološki slovar avtomatike je namenjen zlasti strokovnjakom in študentom, ki se ukvarjajo s tehnologijo vodenja in dinamičnimi sistemi na tehniških in netehniških področjih. Vsebuje termine s področja matematičnega modeliranja, simulacije dinamičnih sistemov, avtomatskega vodenja s pripadajočimi gradniki in robotike. Termini so pojasnjeni z definicijo ali s kazalko, ki usmerja na ustreznejši termin, slovar pa vsebuje tudi angleške ustreznike.

 

Slovar je prosto dostopen tudi v elektronski obliki na spletišču Terminologišče (http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/slovarji/avtomatika).

tsa_large