Strokovna ekskurzija Simulacijski center MF, MB

Društvo je 20. 10. 2015 organiziralo strokovno ekskurzijo v Simulacijski center Medicinske fakultete v Mariboru. 


Simulacija kliničnih stanj bolnikov v vseh svojih oblikah in razsežnostih je v izobraževanju zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja pomembna, povezovalna, metoda učenja in predstavlja osnovo za pridobivanje kliničnih izkušenj, zaupanja v znanje, kakor tudi dviguje raven varovanja bolnikov ter zmanjševanja neželenih napak. Od leta 2010 je simulacija kot učinkovita učna metoda stalnica v izobraževalnem procesu študentov medicine na MF UM. Z odprtjem Simulacijskega centra, pridobitvijo moderne simulacijske opreme in usposabljanjem pedagoškega kadra, so bili zadoščeni pogoji za izvajanje modernega simulacijskega medicinskega programa.

Ogled Simulacijskega centra na Medicinski fakulteti v Mariboru je bil organiziran v torek, 20. 10. 2015, s pomočjo člana društva SLOSIM, prof. dr. Marjana Goloba. Po uvodnem nagovoru prof. dr. Marjana Skalickyja, smo si člani društva ogledali Simulacijski center ter poslušali interaktivna predavanja, ki sta jih pripravila prof. dr. Marjan Skalicky ter doc. dr. Miljenko Križmarić, in sicer:

  • predstavitev Medicinske fakultete Maribor,
  • simulacije z ultrazvokom in endoskopije,
  • simulatorji in simulacije na področju intenzivne medicine in anesteziologije,
  • medicinska tehnologija in njena interakcija s simulatorji bolnika.

Več slik je dostopnih v galeriji.