SNE


Časopis Simulation Notes Europe (SNE)

Časopis Simulation News Europe je strokovno-znanstvena revija, ki daje različne možnosti objavljanja vsem, ki se kakor koli ukvarjajo s področjem simulacije, modeliranja in vodenja, tudi članom našega društva.

SNE objavlja znanstvene in strokovne članke z:

  • novostmi na določenem področju (Technical Notes, Overview Notes),
  • nedavnimi rezultati s področja simulacijske teorije in aplikacij (Short Notes),
  • novostmi na področju uporabe simulacij v izobraževanju (Education Notes),
  • novostmi na področju uporabe simulacij v programski opremi (Software Notes),
  • vrednotenjem in primerjavo modelerskih pristopov in simulacij na osnovi meril ARGESIM Benchmarks (Benchmark Notes).

Poleg člankov SNE objavlja tudi naslednje:

  • osnovne podatke o članicah federacije EUROSIM,
  • društvene zanimivosti članic federacije EUROSIM in ostalih simulacijskih društev,
  • recenzije in novice na področju knjig in revij,
  • predstavitve simulacijskih centrov in strokovnjakov na področju simulacije.

Morebitne prispevke pošlljite po elektronski pošti na naslov:

goran.andonovski[at]fe.uni-lj.si
borut.zupancic[at]fe.uni-lj.si

Poslani prispevki morajo ustrezati navodilom za avtorje in morajo biti urejeni v skladu z ustreznimi predlogami, ki so dostopne na tem naslovu.