Predavanje: prof. dr. Sašo Blažič

V okviru društva je bilo 30. 5. 2014 na Fakulteti za elektrotehniko organizirano predavanje Ljapunove funkcije – mala čarovnija velikega čarovnika, ki ga je pripravil prof. dr. Sašo Blažič, UL, FE.


Naslov

Ljapunove funkcije – mala čarovnija velikega čarovnika

Povzetek

Stabilnost je ena najpomembnejših lastnosti dinamičnega sistema. Pri svojem delu ali v vsakdanjem življenju običajno želimo najprej zagotoviti pogoje za stabilno delovanje določenega sistema, šele potem se pričnemo ukvarjati z njegovim izboljševanjem. Kadar imamo opravka z linearnimi sistemi, je analiza stabilnosti relativno enostavna. Ko pa se soočimo z nelinearnimi sistemi, problem postane bistveno bolj kompleksen. Ob koncu 19. stoletja je temelje analize stabilnosti tovrstnih sistemov postavil ruski matematik Aleksander Mihajlovič Ljapunov. Plod njegovega znanstvenega dela sta dve metodi, ki še danes veljata za osnovna pristopa k analizi stabilnosti nelinearnih sistemov. Tako imenovana direktna metoda Ljapunova temelji na analizi Ljapunovih funkcij. Predstavlja glavno orodje ne samo za analizo, temveč tudi za načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov. Na predavanju se bomo osredotočili na problematiko izbora Ljapunovih funkcij za določanje stabilnih algoritmov vodenja.

Datum: 30. 5. 2014