Predavanje: dr. Tine Tomažič

V okviru društva je bilo 3. 4. 2014 na Fakulteti za elektrotehniko organizirano predavanje Modeliranje, simulacija in avtomatsko vodenje v letalstvu, ki ga je pripravil dr. Tine Tomažič iz podjetja Pipistrel, d.o.o.


Naslov

Modeliranje, simulacija in avtomatsko vodenje v letalstvu

Povzetek

V letalstvu je javnosti najbolj poznano avtomatsko vodenje v smislu avtopilotskih sistemov.  Področju se je g. Tine Tomažič posvetil v diplomskem delu ter na doktorskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani.  V uvodu bodo predstavljene tehnologije avtopilotskih sistemov za letala s posadko ali brez nje. Glavni del pa bo obravnaval najnovejše izsledke na področju modeliranja in vodenja hibridnih pogonskih sistemov za letala in s tem povezano optimalnostjo leta. Predstavljene bodo modelne metode za določanje optimalne hitrosti in višine leta na zadanem poletu. S predstavljenimi metodami je možno izboljšati zmogljivosti raznih vrst letal.

Datum: 3. 4. 2014