Osnovni podatki


Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje, SLOSIM

Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25, SI-1000, Ljubljana, Slovenija


Predsednik: doc. dr. Vito Logar

Podpredsednik: prof. dr. Božidar Šarler

Tajnik: dr. Simon Tomažič

Blagajnik: Milan Simčič


Tel.: +386 1 4768-417; Fax: +386 1 4264-631; E-mail: slosim[at]fe.uni-lj.si; vito.logar[at]fe.uni-lj.si


Memeber of Eurosim

logo200-eurosim

Federation of European Simulation Societies