Odbori


Upravni odbor:

doc. dr. Vito Logar, predsednik, UL, FE
prof. dr. Božidar Šarler, podpredsednik, UNG
prof. dr. Aleš Belič, tajnik, Lek d.o.o.
Milan Simčič, blagajnik, UL, FE
dr. Darko Vrečko, IJS
doc. dr. Nikolaj Mole, UL, FS
izr. prof. dr. Blaž Rodič, FIŠ, Novo mesto
dr. Tomaž Perme, samostojni raziskovalec
prof. dr. Borut Zupančič, UL, FE


Nadzorni odbor:

dr. Leon Žlajpah, IJS
izr. prof. dr. Marjan Golob, UM, FERI
izr. prof. dr. Iztok Grabnar, UL, FFA


Disciplinska komisija:

zas. prof. dr. Rihard Karba, up., UL, FE
prof. dr. Miroljub Kljajić, up. UM, FOV
dr. Janko Šink, IZOTEH d.o.o.