Delovanje


Opis področja

simulation1Za razliko od mnogih sodobnih področij je možno modeliranje in simulacijo predstaviti na dokaj enostaven način: vedenje realnega procesa oz. problema zapišemo s pomočjo matematično-fizikalnih zakonov (faza modeliranja), ustrezni zapis pa prenesemo v računalniško okolje, v katerem lahko učinkovito eksperimentiramo (faza simulacije). Modeliranje in simulacija zato predstavljata neobhoden, univerzalen, varen in cenen pristop pri razvoju novih izdelkov in metod, pri vadbi operaterjev, pri napovedovanju obnašanja sistemov itd. Pri ustrezni sinhronizaciji z realnim časom pa postane simulacija najbolj neposredna osnova za kasnejšo izvedbo. Čeprav jemljemo modeliranje in simulacijo za dokaj konvencionalno področje, pa se moramo zavedati, da je pravzaprav vključeno v vsa raziskovalno najsodobnejša področja: področje umetne inteligence uporablja modeliranje nekaterih človekovih mentalnih sposobnosti, področje računalniških iger je osnovano na modelih in ustreznih eksperimentiranjih, roboti so vsaj v začetku predvsem posnemali (simulirali) določene človekove aktivnosti, ekspertni sistemi emulirajo človeka skozi določen proces analize, sinteze in odločanja, pri zaznavanju in odkrivanju napak ter pri navidezni resničnosti je najbolj vitalni del simulacijski model itd. Tako pristop k reševanju problemov s pomočjo modeliranja in simulacije predstavlja vse bolj pomemben in neobhoden korak pri najrazličnejšeih projektih tehniške kot tudi netehniške narave.


Namen delovanja

simulation2Dejstvo, da je možno s pristopom z modeliranjem in simulacijo na podoben način reševati zelo različne probleme na različnih področjih, je nekakšna rdeča nit dejavnosti Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje. Seveda ni namen povezati vse, ki pri svojem delu uporabljajo modeliranje in simulacijo, saj to zlasti pri raziskavah počne v večjem ali manjšem obsegu praktično vsakdo. Namen je povezati tiste skupine, ki v modeliranju in simulaciji ne vidijo le ustreznega simulacijskega orodja za reševanje svojih problemov ampak metodologijo, ki jo je možno na podoben način uporabiti na različnih področjih. Medtem ko raziskovalci priznavajo področju veliko pomembnost in ga rutinsko uporabljajo, pa se v slovenski industriji še ne zavedajo, da se lahko investicija v razvoj ustreznega modela povrne v različnih oblikah. Promocija področja modeliranja in simulacije v industriji tako predstavlja pomembno aktivnost društva.