Lego Masters 2016

Nekateri člani društva so aktivno sodelovali pri organizaciji vsakoletnega turnirja Lego Masters, ki je organiziran v sklopu dogodka Dnevi avtomatike. Dogodek, ki je vsako leto organiziran na Fakulteti za elektrotehniko, je bil letos že četrti zapored in se je odvijal 16. 3. 2016. Na turnirju je sodelovalo 10 študentskih ekip, prvič pa so poleg študentov sodelovali tudi dijaki, in sicer z 18 ekipami.


Dnevi avtomatike in turnir Lego Masters organizirata Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme ter Laboratorij za modeliranje, simulacijo in vodenje (msc.fe.uni-lj.si). Na dogodku se vsako leto predstavijo podjetja s področja avtomatike, podeljene pa so tudi nagrade Tehnološke mreže TVP (www.tvp.si) za najboljše študentske dosežke na področju avtomatike v preteklem letu. Skozi ta dogodek želimo na fakulteti zbližati vse akterje s področja avtomatike, od najvidnejših podjetij, raziskovalcev, do študentov, ki spoznavajo podjetja in možnosti za svojo zaposlitev.

Del dogodka je tudi turnir Lego Masters, ki je namenjen vsem študentom FE ter vsem srednjim šolam, na njem pa se pomerijo študentske in dijaške ekipe v izdelavi avtonomnega mobilnega sistema in pripadajoče programske logike, s kompletom Lego Mindstorms. Cilj izdelave takšnega sistema je, poleg udeležbe na tekmovanju, vzpodbujanje ekipnega dela med udeleženci, vzpodbujanje projektno orientiranega razmišljanja ter pridobitev praktičnih znanj s področja avtomatike, senzorike in vodenja sistemov. Na ta način pridobljena dodatna praktična znanja so uporabna ne samo na področju razvoja robotskih in avtonomnih mobilnih sistemov, temveč tudi pri načrtovanju, optimiranju in vodenju ostalih inteligentnih sistemov ter na številnih drugih interdisciplinarnih področjih.

Več informacij o dogodku je dostopnih na spletni strani Lego Masters.