Konferenca ERK 2015

Člani društva so sodelovali pri vsakoletni konferenci ERK 2015, ki je potekala med 21. in 23. septembrom 2015 v Portorožu. Organizirali smo dve sekciji s področja avtomatike ter modeliranja in simulacij, prispevali pa smo tudi 7 člankov. Poleg organizacije sekcij so člani sodelovali tudi pri recenziranju prispevkov.