Konferenca ERK 2014

Člani društva so sodelovali pri vsakoletni konferenci ERK 2014, ki je potekala med 22. in 24. septembrom 2014 v Portorožu. Organizirali smo dve sekciji s področja avtomatike ter modeliranja in simulacij, prispevali pa smo tudi 9 člankov. Poleg organizacije sekcij so člani sodelovali tudi pri recenziranju prispevkov.