Častni član prof. dr. France Bremšak

Na letnem občnem zboru v novembru 1998 je bil prof. dr. France Bremšak imenovan za prvega častnega člana Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje.

Utemeljitev

Pristop k reševanju problemov s pomočjo modeliranja in simulacije ima pri nas že dolgoletno tradicijo. Ugotovimo lahko, da so začetki simulacije v Sloveniji presenetljivo hitro sledili razvoju te discipline v svetu. Znano je tudi, da se je razmah simulacije začel z razvojem elektronskih analognih računalnikov. V tej zgodnji fazi se je v področje pred štiridesetimi leti vključil tudi prof. France Bremšak in sicer preko svojega izpopolnjevanja v Združenih državah Amerike in kasneje kot vodja Oddelka za elektroniko na Nuklearnem institutu “Jožef Stefan”. Vodil je namreč razvoj analognega računalnika, ki je bil tudi v svetovnem merilu med zgodnejšimi tovrstnimi napravami, kar gotovo predstavlja izjemen dosežek. Na Fakulteti za elektrotehniko je ustanovil Laboratorij za analogno-hibridno računanje in avtomatsko regulacije in ga opremil s takrat sodobnim analogno-hibridnim računalnikom. S tem so se odprle številne nove raziskovalne in pedagoške dejavnosti. Okrog sebe je zbral uspešno raziskovalno skupino, ki skupno z ustrezno skupino na Institutu “Jožef Stefan” pokriva področje modeliranja in simulacije v avtomatiki pa tudi v nekaterih netehniških vedah. Profesor France Bremšak je vzgojil ogromno mladih ljudi, ki uspešno delujejo na najrazličnejših področjih od znanosti do industrije doma in na tujem. Njegovi učenci pa so tudi člani Laboratorija za modeliranje, simulacijo in vodenje ter Laboratorija za avtonomne mobilne sisteme, ki sta naslednika omenjenega laboratorija prof. Bremšaka. Profesor France Bremšak je skrbno sledil razvoju področja od pojave do zatona analognih računalnikov, od začetka razvoja digitalnih simulacijskih jezikov do najnovejših trendov objektno orientiranega modeliranja, simulacije v realnem času, itd. Ob tem pa je ustvaril tudi pogoje za delo ljudi, ki uspešno nadaljujejo njegovo raziskovalno in pedagoško delo. Vsi, ki poznajo delo prof. Franceta Bremšaka pa tudi njegove izredne človeške kvalitete, se najbrž strinjajo, da glede na povedano lahko jemljemo prof. Franceta Bremšaka za začetnika in pionirja simulacije v Sloveniji.

prof. dr. Rihard Karba

Ob imenovanju smo prof. dr. Francetu Bremšaku podelili posebej za SLOSIM-ova priznanja oblikovano skulpturo.

bremsak