Arhiv novic do leta 2014

2013

 • 3. 12. 2013 smo organizirali sejo Upravnega in Nadzornega odbora društva
 • 25. 9. 2013 je društvo organiziralo dogodek International Summer Day: Shaping the Future with Engineering Simulation. Dogodek je bil organiziran na Fakulteti za elektrotehniko. Imeli smo 40 registriranih udeležencev (naši člani, študentje različnih letnikov s Fakultete za elektrotehniko, nekaj drugih in kar 25 sodelavcev z Univerze na Dunaju, pretežno študenti). Na dogodku smo organizirali 5 strokovnih predavanj:
  o prof. dr. Borut Zupančič (ULj, FE): MULTI-DOMAIN MODELLING: MODELICA AND SOME EXPERIENCES FROM EDUCATION AND INDUSTRIAL APPLICATIONS,
  o prof. dr. Božidar Šarler (UNG, Institute of Metals and Technology): MULTISCALE AND MULTIPHYSICS SIMULATIONS BASED ON MESHLESS METHODS,
  o prof. dr. Felix Breitenecker, Niki Popper, Siegfried Wassertheurer (TU Vienna, Institute for Analysis and Scientific Computing): MODELLING AND SIMULATION IN HEALTH TECHNOLOGY ,
  o prof. dr. Aleš Belič (ULj, FE): MODELLING OF METABOLIC PROCESSES: SYSTEM DYNAMICS AND CONTROL ENGINEERING ,
  o Jure Jerman, Jure Cedilnik (ARSO, National Weather prediction and Meteorological Applications Group): NUMERICAL MODELLING OF WEATHER,
 • med 16. in 18.9. 2013 so člani društva sodelovali na vsakoletni konferenci ERK 2013, in sicer z organizacijo dveh sekcij s področja modeliranja in simulacij, s skupno 14 prispevki
 • med 10. in 13.9.2013 so člani društva sodelovali na 8. kongresu Eurosim v Cardiffu, v VB. Člani društva so prispevali 9 prispevkov. Prof. dr. Aleš Belič je imel vabljeno predavanje z naslovom: Modelling of Metabolic Processes: Bridging the Gap between Data and Process Understanding

2012

 • 29.11.2012 smo organizirali 11. občni zbor društva.
 • 20.6.2012 smo organizirali sejo Upravnega in Nazdornega odbora društva.
 • Uspešno smo sodelovali na 7. konferenci Mathmod 2012 na Dunaju. Po tradiciji je tudi naše društvo tvorno sodelovalo pri organizaciji konference. Prof. Gašper Mušič je organiziral in izvedel kar dva tutoriala. Prof. Maja Atanasijevič-Kunc je izvedla minisimpozij z naslovom “Modelling and Simulation in Medicine and Pharmacy”. Sorganizatorja simpozija sta bila še prof. Jože Drinovec z Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in prof. Aleš Mrhar s Fakultete za Farmacijo Univerze v Ljubljani. Na konferenci je skupaj sodelovalo 15 udeležencev našega društva z 10. prispevki. Dva člana društva, mlada raziskovalca Martin Blazinšek in Matija Arh sta pod mentorstvom Prof. Igorja Škrjanca za prispevek »Comparison between the auto-tuning of PID, PFC and modified-PFC controllers« prejela drugo nagrado med 50 posterji iz več različnih držav.

2011

 • 14.12.2011 smo organizirali predavanje g. Tineta Tomažiča, z naslovom: Zakulisje poti do zmage: NASA Green Flight Challenge 2011. Vabilo. Več.
 • 25.10.2011 smo v okviru ekskurzije obiskali podjetje Štore Steel. Ogledali smo si proizvodnjo podjetja ter se spoznali s številnimi simulacijskimi orodji, ki jih uporabljajo za izboljšanje učinkovitosti proizvodnje, kvalitete izdelkov in zmanjšanja vplivov na okolje. Obisk smo organizirali s posredovanjem prof. Božidarja Šarlerja (UNG). Program obiska. Več
 • Podobno kot vsako leto smo tudi letos aktivno sodelovali pri organizaciji sekcij na konferenci ERK 2011, ki se je odvijala med 19. in 21. septembrom 2011 v Portorožu. Naš študent, Andrej Debenjak, je v konkurenci osmih študentov zmagal s člankom UPORABA ELEKTROKEMIČNE IMPEDANČNE SPEKTROSKOPIJE V SISTEMIH S PEM GORIVNIMI CELICAMI, pod mentorstvom Maje Atanasijević-Kunc, FE in Dušana Preglja, IJS.
 • 8.6.2011 smo imeli sejo Upravnega in Nadzornega odbora društva.

2010

 • Na volilnem občnem zboru v novembru 2010 je bil prof. Rihard Karba imenovan za zaslužnega člana Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje.
 • 25.11.2010 smo imeli redni občni zbor članov, ki je vključeval tudi volilno skupščino. Občni zbor smo pričeli s predavanem prof. dr. Marka Muniha z naslovom: Modeliranje, haptika in navidezna resničnost.
 • Podobno kot vsako leto smo tudi letos aktivno sodelovali pri organizaciji sekcij na konferenci ERK10. Konferenca je potekala med 20. in 22. septembrom v GH Metropol v Portorožu.
 • 25.5.2010 smo organizirali predavanje, ki ga je predstavil prof. François E. Cellier, z naslovom: What Can World Models Tell Us About Our Future? Peak Oil and Global Warming looked at from the perspective of a modeler.
 • 25.5.2010 smo organizirali predavanje, ki ga je predstavil prof. François E. Cellier. Naslov predavanje je bil: Modeling Physical Systems Using Bond Graphs.

2009

 • Dne 5.11. 2009 sta se na FE – UL  sestala Upravni in Nadzorni odbor društva SLOSIM. Beseda je tekla o preteklih in prihodnjih akcijah društva. Zapisnik
 • Na vsakoletni Elektrotehniški in računalniški konferenci ERK (21. do 23. Septembra 2009, Portorož), je društvo poleg običajnih simulacijsko – modelerskih sekcij organiziralo še posebno študentsko sekcijo, ki je izredno dobro uspela.
 • Ogled simulatorja za člane društva in študente je bil organiziran v soboto 28.3. 2009. ob 10h. Ogleda, na katerem so člani IVAO Slovenija (International Virtual Aviation Organization) najprej predstavili področje virtualnega letalstva, nato pa je sledil še ogled simulatorja in poskusna “letenja”, se je udeležilo približno 20 članov.

2008

 • Vabimo vas na predavanje “Autonomous mobile robots navigation in unknown and dynamic indoor environments”, ki ga bo predstavil prof. dr. Ivan Petrović, redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, Univerze v Zagrebu. Predavanje bo v petek 19.12.2008 v prostoru A206 (LMSV&LAIP2) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani z začetkom ob 10:00 uri. Predvideno trajanje predavanja je 20 minut.
 • Vabimo vas na predavanje “Dynamic window based approach to mobile robot motion control in the presence of moving obstacles”, ki ga bo predstavila Marija Seder, doktorska študentka na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, Univerze v Zagrebu. Predavanje bo v petek 19.12.2008 v prostoru A206 (LMSV&LAIP2) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani z začetkom ob 10:20 uri. Predvideno trajanje predavanja je 20 minut.
 • Vabimo vas na predavanje “Robust and accurate global vision system for real time tracking of multiple mobile robots”, ki ga bo predstavil Mišel Brezak, doktorski študent na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo, Univerze v Zagrebu. Predavanje bo v petek 19.12.2008 v prostoru A206 (LMSV&LAIP2) na Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani z začetkom ob 10:40 uri. Predvideno trajanje predavanja je 20 minut.
 • Obveščamo vas, da bo letos v jeseni občni zbor društva. O točnem datumu boste obveščeni naknadno. Vabimo vas tudi k sodelovanju na konferenci ERK 2008.
 • Tik pred koncem leta se je sestal UO Slosim (glej zapisniki sej).

2007

 • V Ljubljani se je na Fakulteti za elektrotehniko med 9 in 13 septembrom 2007 odvijal mednarodni kongres EUROSIM 07 na katerem se je zbralo 458 udeležencev iz 42 držav pri čemer je bilo predstavljenih 420 prispevkov. Organizacija kongresa je bila zahtevna tako iz organizacijskega kot tudi iz tehničnega vidika. Vendar pa je bil po mnenju udeležencev to znanstveno in družabno izredno uspešen dogodek. Nekaj fotografij za vtis je dosegljivih v galeriji.

2006

 • V decembru 2006 je bil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani 8. volilni občni zbor društva SLOSIM, kjer je bil prejšnjim odborom in vodstvu zaupan še en mandat. Člana UO prof. Mrharja, ki je na svojo zahtevo izstopil iz odbora, je zamenjala prof. dr. Mojca Indihar-Štemberger iz Ekonomske fakultete.
 • V okviru srečanja je bilo tudi predavanje z naslovom: Predstavitev industrijskih in vojaških virtualnih simulacij v Slovenij, ki sta ga podala Boris Glogovac, Logon d.o.o. (www.logon.si) in Denis Rožaj, ZootFly d.o.o. (www.zootfly.com)
 • Nadaljujejo se aktivnosti v zvezi s konferenco EUROSIM07 v Ljubljani v smislu formiranja odborov ter potencialnih udeležencev in razstavljalcev. Pravtako pa je bil material z informacijami o kongresu razdeljen med udeležence nekaterih svetovnih strokovnih srečanj na podorčju modeliranja in simulacije.
 • V maju je imel podpredsednik društva dr. Leon Žlajpah predavanje o vlogi modeliranja in simulacije v robotiki o katerem so bili obveščeni in so se ga udeležeili tudi člani društva SLOSIM.
 • V maju sta se sestala tudi UO in nadzorni odbor društva SLOSIM (glej zapisniki sej).

2005

 • Članstvo je bilo obveščeno tudi o madnarodnem kongresu MATHMOD (februar 2006), ki se ga člani SLOSIM-a že tradicionalno udeležujejo (http://www.mathmod.at)
 • Informacije o vsakoletni konferenci ERK v Portorožu, kjer bo društvo spet organiziralo svoje sekcije pa so na voljo na naslovu http://www.ieee.si/erk05

2004

 • Vse člana društva vabimo na predavanje in na 7. redni občni zbor društva, ki bo v sredo 24.11. 2004 ob 14h.
 • Od 6. do 10. sept. je bil v Parizu 5. kongres EUROSIM. Slovenija je bila zastopana s šestimi prispevki članov društva SLOSIM.
 • Na sestanku upravnega odbora EUROSIM 6. sept. 2004 v Parizu je bil naš član Borut Zupančič imenovan za predsednika federacije EUROSIM za obdobje 2004-2007.
 • Znani so roki za prijavo novih sekcij in člankov na kongresu EUROSIM 2004:
  rok za prijavo novih sekcij: 1.9.2004,
  rok za oddajo razširjenih povzetkov: 13.2.2004.
 • Na zadnji seji Upravnega odbora EUROSIM-a, ki je bil v Cefalu-ju na Sicilji in se ga je udeležil prof. Zupančič, je bilo sklenjeno, da bo kongres EUROSIM 2007 v drugem tednu septembra 2007 ter, da se bo odvijal v Ljubljani in Portorožu.

2003

 • Upravni odbor SLOSIM je na svoji seji z dne 11.12.2003 sklenil, da predlagamo prof. Zupančiča za novega predsednika EUROSIM-a.
 • Od 25. do 26. aprila 2003 smo v Ljubljani organizirali sestanek Upravnega odbora EUROSIM-a. Udeležilo se ga je 8 predstavnikov nacionalnih združenj (ASIM, CROSSIM, CSSS, FRANCOSIM, ISCS, SIMS, UKSIM in SLOSIM) in urednik revije SIMPRA prof. Halin. Upravni odbor EUROSIM-a je soglasno podprl organizacijo kongresa EUROSIM 2007 v Sloveniji pod okriljem našega društva. Prof. Karba in prof. Zupančič sta bila imenovana za člana programskega odbora kongresa EUROSIM 2004.
 • Vabilo k sodelovanju na EUROCON 2003 in ERK 2003Da bi bili obe konferenci primerno obiskani je potrebno določeno planiranje že v tem trenutku. Predlagam, da predvidite: članek v angleškem jeziku na maks. 5 straneh za EUROCON 2003 ter članek v slovenskem jeziku na maks. 4 straneh za ERK 2003.
 • V letu 2003 bosta v Ljubljani na Fakulteti za elektrotehniko dve konferenci:
  IEEE Region 8 EUROCON (21-24. sept. 2003) in
  ERK 2003 (25-26. sept. 2003) zaradi kontinuitete z manjšim obsegom.
 • 10 februarja 2003 je imel na Fakulteti za elektrotehniko predavanje prof. dr. Roger Jelliffe iz University of Southern California, na temo: Uporaba modeliranja in simulacije pri optimizaciji režimov doziranja v klinični praksi. Predstavil je metodo uporabe modelov populacijske farmakokinetike za določanje optimalnega individualnega režima doziranja, kot so jo razvili v Laboratory of Applied Pharmacokinetics, Keck School of Medicine, University of Southern California. Metoda uporablja podobne algoritme, kot so jih razvili za identifikacijo tarč na bojnih letalih. Spoznali smo zanimiv pogled zdravnika na vlogo in načrtovanje modelov na področju medicine in tudi za vpeljavo razvitih modelov v klinično prakso.
 • Po predavanju je bila seja Upravnega odbora drustva.

2002

 • 21. novembra 2002 je bil na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani volilni občni zbor društva SLOSIM ob zaključku štiriletnega mandata sedanjim odborom in vodstvu. Izvoljeno je bilo novo vodstvo. Dosedanji predsednik društva prof. dr. Borut Zupančič pa je postal zaslužni član društva.
 • V okviru srečanja je bilo krajše predavanje doc. dr. Roberta Goloba, bivšega državnega sekretarja za energetiko s tematiko uporabe simulacije v elektroenergetiki oziroma v povezavi s trgom električne energije.
 • Gospod pk. mag. Dušan Marinčič iz Oddelka za raziskave in simulacije Centra vojaških šol je povabil člane društva na mednarodni teden simulacij (vaje vojskovanja na simulatorjih), ki je bil med 6. in 8.novembrom 2002. Več informacij o tem dogodku je na naslovu www.iws-slo.org.
 • Društvo je aktivno sodelovalo naenajsti Elektrotehniški in računalniški konferenci ERK 2002, ki je bila med 23. in 25. septembrom 2002 v Portorožu. Več informacij http://www.ieee.si/erk02/
 • 11. aprila 2002 je bila predstavitev dejavnosti oddelka za raziskave in simulacije (ORIS) pri centru vojaških šol Ministrstva za obrambo. Ob tem so se sestali tudi člani odborov.

2001

 • Med 24-26 September 2001, je bila v Portorožu tradicionalna 10 Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK’2001. Naše društvo je sodelovalo pri organizaciji sekcij iz področja modeliranja, identifikacije in simulacije.
 • Med 26 in 29 junijem 2001 je bil v Delftu na Nizozemskem 4. evropski simulacijski kongres EUROSIM 2001. Kongres je vključeval tudi 2. konferenco Modelling and Simulation in Biology, Medicine and Biomedical Engineering. Naše društvo je sodelovalo pri organizaciji
 • 11. aprila 2001 je imel predavanje z naslovovm SIMULATION – QUO VADIS, prof. dr. Felix Breitenecker z oddelka za simulacijske tehnike Tehnične univerze na Dunaju.

Prof. Breitenecker je priznan strokovnjak s področja simulacij, avtor številnih člankov, bivši predsednik evropske simulacijske zveze EUROSIM, preedsednik ASIM-a (zveza nemško govorečih simulacijskih združenj), glavni urednik časopisa Simulation News Europe in predstojnik ARGESIM-a.

2000

 • 3. novembra 2000 je bil na Institutu Jožef Stefan 5. letni občni zbor društva. Predstavile so se skupine Avtomatika, biokibernetika, robotika (odsek E1 Instituta Jožef Stefan)
 • 19. maja 2000 je imel predavanje z naslovom Modelling, Simulation and Controller Design of Mechatronic Systems with 20-sim 3, prof. dr. Job van Amerongen iz Drebbel Research Institute for Systems, Engineering and Control Laboratory, Faculty of Electrical Engineering, University of Twente, Netherlands.