12. občni zbor društva

Dne 20. 11. 2014 smo organizirali 12. občni zbor društva. Slovensko društvo za simulacijo in modeliranje SLOSIM, ki je bilo ustanovljeno leta 1994, je leta 2014 praznovalo 20 letnico obstoja. Zapisnik seje je dostopen na tej povezavi.


Program:

13.15-14:

Strokovno predavanje: »Analiza debelosti s stališča modeliranja, simulacije in vodenja«, prof. dr. Maja Atanasijević-Kunc, UL, FE.

14:00:

Občni zbor:

 1. Izvolitev delovnih teles
 2. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 11. rednega občnega zbora
 3. SLOSIM 1994-2014
 4. Poročilo o delu društva v obdobju 2010-2014
 5. Finančno poročilo za leti 2013 in 2014
 6. Poročilo Nadzornega odbora
 7. Razrešitev obstoječega Upravnega in Nadzornega odbora ter Disciplinske komisije
 8. Izvolitev novih članov v Upravni in Nadzorni odbor ter Disciplinsko komisijo
 9. Program dela do naslednjega občnega zbora
 10. Finančni načrt za obdobje 2015 -2016
 11. Poročilo o delovanju združenja EUROSIM
 12. Razno